Sanácie a reprofilácie betónových povrchov

Sanácie a reprofilácie mostných ríms, nosníkov a iných betónových povrchov.

Technologický postup:

Očistenie povrchu vysokotlakovým vodným lúčom, pri ktorom dôjde k odstráneniu nečistôt a nepevných častí podkladu. Na čistenie používame vlastný stroj značky Kärcher s benzínovým motorom a max. prevádzkovým tlakom 350bar. Skúsenosť nás presvedčila, že takýto pracovný tlak je ešte pod hranicou zbytočného poškodenia staršieho betónu. Cieľom aplikácie vysokotlakového vodného lúča je v našom prípade očistiť, nie rozbiť a takto získať nosný, a nečistôt zbavený betónový povrch.

Reprofilácia sanačnými maltami od 1mm až po 100mm v jednom pracovnom kroku.
Na reprofiláciu pristupujeme tam, kde po čistení došlo k vybúraniu zvetraných a skorodovaných častí betónu. Pri správnej aplikácii systémov pcc a pci sa získa nový povrch vyznačujúci sa veľkou pevnosťou a previazaním s pôvodným podkladom.

Očistený a vyspravený povrch, je následne opatrený ochranným epoxidovým náterom, ktorý zamedzí kontaktu betónu s vodou a posypovými zmesami. Čerstvý náter je opatrený presypom kremičitanovým pieskom frakcie 0,4-0,8mm. Získa sa tak veľmi odolný pochôdzny a pojazdný povrch.

Na vrstvu epoxidového náteru prichádza finálny uv stabilný, polyuretánový náter rôznych RAL odtieňov podľa želania zákazníka.

Výsledkom tohto postupu je zrekonštruovaný betónový povrch navyše ochránený do budúcna pred imisiami a nežiaducim následkom cestnej údržby.