Ochranné nátery betónových povrchov

Ochranné nátery betónových povrchov mostných ríms, oporných múrov, protihlukových stien.

Pri ochranných náteroch používame rôzne druhy náterov na báze akrylátov, epoxidov, polyuretánov podľa špecifík a zámerov využitia stavby.

Na striekanie používame vlastné air-less zariadenie firmy Graco.