Sanácie betónových povrchov a následné ochranné nátery

  • NDS a.s. - mosty v správe SSÚD Trenčín, Zvolen           
  • Doprastav a.s. - mosty Trenčín, Prievidza, Zvolen, Žarnovica