Výškové práce

  • Doprastav a.s. – pílenie stromov na Voznickej skale R1 Žarnovica,
  • Pílenie stromov na Jelenci smer Donovaly,
  • Čistenie kameňolomu nad cestou Jelenec- Donovaly,
  • Odstránenie kamenného bloku nad cestou Bzenica – Vyhne,
  • Oprava poškodeného sieťovania Voznickej skaly R1 Žarnovica,
  • Výstavba oceľového krovu armovne v areáli betonárky Doprastav Zvolen,
  • Mesto Zvolen,
  • Rekonštrukcia podhľadu zimného štadióna HKM Zvolen.