Referencie

Sanácie betónových povrchov a následné ochranné nátery

NDS a.s. - mosty v správe SSÚD Trenčín, Zvolen            Doprastav a.s. - mosty Trenčín, Prievidza, Zvolen, Žarnovica

Hydroizolácie plochých striech

Doprastav a.s. Zvolen Z.Š. Sliač 3.ZŠ Zvolen SHMÚ Banská Bystrica Bellspol Zvolen

Výškové práce

Doprastav a.s. – pílenie stromov na Voznickej skale R1 Žarnovica, Pílenie stromov na Jelenci smer Donovaly, Čistenie kameňolomu nad cestou Jelenec- Donovaly, Odstránenie kamenného bloku nad cestou Bzenica – Vyhne, Oprava poškodeného sieťovania Voznickej skaly R1 Žarnovica, ...